Neco o slivovici

História sádku

19.8.2004
Odhodlali sme sa k práci a vykopali sme 25 ďúr. Ruku k dílu též přiložíli:
  • Petra Křenkovic z Dolní
  • Jura Nevěřílú ze Štepánova
  • Venca Mladěnkú z Rožnova
14.10.2004
Nakúpili sme 28 trnek, odrúda Valjevka a k temu 2 špendlíky.

17.10.2004
S upřímnú radosťú Vám mosíme oznámiť, že sme založíli sádek. Nechť sa tým stromkúm v časti světa, kde končí chleba a začníná kamení, zadaří! Ruku k dílu tentokráť přiložíli:
  • Petra Křenkovic z Dolní
  • Martin Drápalových z Rožnova
1.11.2004
Stromky sú oplotěné proti téj srnčí a zaječí havěti... Može začať padat sněh.

2.4.2005
Zlezl sněh a je zle. Bylo ho totiž toléj, ze zajíci ožrali to, co trčélo nad pletivem. Sněhu bylo právě po pletivo, byla na sněh bohatá zima. Snáď to bude dobré.

13.4.2005
Nakúpili sme eště tři trnky, odrúda Katinka, a ktemu zasej dva špendliky. Jedna Valjevka je suchá, 6 je jich na tom zle, se zbytkem sa uvidí pozdějši. Jeden špendlík je uplně ožraný. Ta havět z lesa pude do guláša!

15.4.2005
Nové stromky sú zasaděné.

8.5.2005
Sundali sme oplotění. Trnky vesele pučá, sú samý lísteček, radosť pohleděť.

6.6.2005
Ty ..... srny si pochutnaly na zelených lístečkách. Stromky su znova oplotěné.

20.7.2005
Na trnkách sú znova lístečky, je to dobré znamení, že stromky sú silné. Radegast nás vyslyšél...

13.10.2005
Je rozhodnuté. 7 trnéček pújde pryč a místo teho zasadíme nové. Přeci jen sú na tom zle. Tož tedy kúpeno 7 valjevek.

15.10.2005
7 valjevek je zasaděných. No nad jednú sem sa zlutovál a zatím se ju píchnul do zahrádky.

15.10.2005
Nasrál jsem sa a zajel do Baumaxu kúpit festovní pletivo. Kolevá každého stromka včíl bude púl třetího metra plota a vysoký bude metr a púl. A jak uvidím nejakú srnu či zajíca, tož zeberu flintu a ... pozvu súsedy na guláš.

16.10.2005
Asik jsem Radegasta zle pochopíl. V sobotu jak když vymaluje, v nedělu chcalo od časného jitra. A aji se snehěm. Tož na jednú stranu mi to zalélo tých 7 nových stromkú. No na stranu druhú, kdo by v takém nečase dělál oplocéni proti téj zatracenéj havjěti. Tož zkusil jsem obalit jeden stromek no zbytek nechám na přístí týdeň.

22.10.2005
Je sobota a leje tajak z konvy. Šecky stromky jsem stihnúl obalit. Zima može začať.

19.11.2005
Napadnúl prvý sněh.

3.12.2005
Perinbaba asik nekde kalí s Radegastem. Sněha je toléj, že skoro nejdú vidět tyčky a oplotění. Asik 140 čísel. Tož pěkně nám ta zima začíná....

14.4.2006
Tož loni mi to zvrchu ožrala ta havěť z lesa. Včíl mi to zaséj asik polamal sněh. Jedna trnka je uplně olamana, jeden špendlík zlomeny v kmeňu, polovina kúlú jaksik poohýbaná, tož fakt su zvědavý, jak ně to poroste... Estli sem sa na to nemjél vysrat...

21.4.2006
Nemjél. Kromě té jedné úplně zlámanéj trnky sa všecky ostatní majú k světu! Za tydeň oplotím kolem dokola horní sádek. Už žádné malé pletivo kolevá stromkú, ale jeden pořádný plot. Seru na ochránce s nejakým rázem krajiny. šeci chcú valašskú slivovicu, ale oplotit stromky, to člověku nepovolá. Nasrat...

24.4.2006
Tož zajél jsem se Silví Jandovic do Baumaxu a kúpíl jsem tři role pletiva.... A taká fešná prodavačka, že sem si hnedka v duchu cosik pomyslél, si ze mňa dělala řiť. Tož Silvie prý vypadá tak, že jak moja manželka... Tož včíl nevím, kdo je na tom tak zle... :-)

6.5.2006
Horní sádek je oplotěný a je to radosť pohleděť. Ruku k dílu přiložíli a nemalým úsilím pomohli:
  • Silvie Jandovic z Rožnova (ale spíše z ÚJÉZÉDÉ)
  • Adélka Foltýnkovic z Vidča
  • Petr Tiefenbachú z Rožnova
20.5.2006
Tož to je mazec... Na vesno sem vykopál jednu trnku, to jak sem psál vyšéj, že je nalomená, a zlomil jsem nad ňú húl. No mamina ně ukecala a prý že si ju zasadí do zahrádky. Cosik sem si pomyslél o zbytečném plevelu, no dal jsem ju stejnak do kýbla s vodú a ať si s ňú mamina dělajú co chtějú. No než ju stihli zasadiť, tož napadl sněh a milá trnka aji s kýblem a vodú putovála do sklepa k zemňákom. No zapomjélo sa na ňu a až na jaře ju mamina zasadili před chalupu. A včíl je to trnka, kerá má sice najmeněj lístkú, ale jako jediná kvete!

11.11.2006
Rozhodnúl sem sa, že oplotím spodní sádek před letošní zimú. Tož natahal jsem jakésik kuláče z panského, nařezál, jaksik vyměříl a zatlúkl do země. A přístí týdeň nakúpím pletivo a oplotím to.

18.11.2006
Tak jsem zajél zasejc do Baumaxu a kúpíl další tři role pletiva a vrhnúl se na dokončení teho oplocení ve spodní části sádku. Tož natáhnul jsem to na kúly a myslél sem, že ňa migne. Pochybílo mi asik 10m. Kdybych já hňup lepší stavjél a měříl, tož jsem to mohl mjeť celé. Ale zaséj na druhú stranu, co néni křivé, to néni valaské. No nic, budu to muset dodělať z plota, co ně zbýl ze stromků z vrchního sádku, jak sem jich mjél jednotlivě oplotěné. Tož uvidíme.

7.1.2007
Tož vitajte v novém roce. Sice dneskaj chčije, ale mám nabrané jakésik kila z Vánoc a tož sa budu dneskaj hýbať. Začnúl jsem dodělávat to spodní oplocení. V tom nečasu je to sice příjemné, jako kolek v nose, ale doma sa ně hnípať nechce. Tož mám to dokončené a zbývá ně akorát dodělat branku. A tu si nechám na zítra.

8.1.2007
Dneskaj je ten nečas eště horší. Branku budu dělať až příští týděň...

11.3.2007
Je neděla a udělalo sa fakt krásně. A protože jsem kus dopoledne strávíl enem tým, že sem hleďél do přírody, tož na branku zaséj nezbyl čas. Ale našél jsem si inú prácu. Po obědě jsem zkontrolovál dvě trnky, co sú najbližéj chalupě. Zdálo sa ně, že na ně málo svítí slunko a že by sem ich mjél přesadiť. Ta jedna uschla. Tož a ta druhá zdá sa, že žije. Přesadíl sem ju do prostřed sádku.

A při toť té práci sem našél ve stodoli skobičky. Páru sem jich sebrál a popravíl plot na nejnutnějších místech, kde ně to přestalo držeť u kúlu.

13.1.2007
Dneskaj sem každú trnku zalél kýblem vody a zbavíl sem pletiva také trnky v sádku, keré ho ešče mjély kolevá sebja. A pak sem nejaké trnky prostříhál.

22.4.2007
Předělál sem pletivo kolevá stromkú za stodlú. Místo púl druhého metra pletiva a třech kúlú jsem dál pět metrú pletiva a štyry kúly. Ať sa tým chudinkám lepši dýše.
K brance ve spodním sádku sem sa ešče nedostál.

28.4.2007
Je hrozné sucho. Radegast nejak nezalévá, tož mosím ja. Ke každému stromku přišel jeden kýbl vody. Tahál jsem to z rynky a jediné, co si včílkaj přeju je, aby zapršélo.

4.5.2007
Stále zalévám. Ruky už mám tajak nejaká opíca.

5.5.2007
Tož asik ňa migne. Leje tajak z konvy. Prý mjélo až za týdeň. Tož ja bych ty sedmilháře z televizního počasí nejradši zapleštíl.

Ale mosím řécť, že trnky sa majú k světu. A to je dobré.

6.10.2007
Tož po dlúhé době sem cosík aji urobíl v sádku. Posékl sem si
otavu. No ale mosíl sem sa do teho nutiť. A aby teho nebylo
málo, tož sem si jednú trnku rovnú aji posékl.

28.8.2008
Mosím sa k nečemu přiznať. Jak býl rok dlúhý, tož na sádek sem
sa edem dívál zpoza plota. Neposečené, neprostříhané, tož
škoda mluviť, hanba pluť. Děda sa mosí v hrobě obracať,
esli sa na mňa díve...

22.8.2009
V sádku je posečené, tajak nikdy. A všecky trnéčky to přežily.


11.9.2009
Heuréka, urodílo sa 12 trnék!


17.10.2009
Napadlo hafo sněha, a je zle. Stromky za stodolú držá plot
místo teho, aby ho držály kúly. Většina je uhnitá...


7.11.2009
Sněh slezl a já sem sa s Romčú dostál k likvidaci uhnitých kúlú
za stodolú. Štyřé stromky sú znova obalené, zbývajú třé. Snáď zaséj
nezačne kypať.


27.12.2009
Včíl jsem dodělál zbývající tři stromky... Mjél bych s tú
lenorú neco dělať...


nekdy v květnu 2010
Zimu trnky přečkály v pohodě. Pozvál jsem bývalého sadařa,
aby ně jích trochu zastřihnúl a probrál. Tož uvidíme, jak porostú.


nekdy v srpnu 2010
Trnky rostú jak urvané z řetaza. Ešče jsem sice nezačistíl
nekeré řezy, ale i na to nekdy donde. Tráva v sádkoch je posečená,
usušená a spálená.


3.dubna 2011
Jupí. Trnky zimu přežily a kvetú.


18.dubna 2011
Mráz ty květy spálíl. Že by zaséj letos nic?


14.června 2011
V sádku je posečené, kvetú len tři trnéčky...


16.července 2011
Trnkek bude na dva koláče. Na jedné trnce jich je 22, na druhéj 34 a na jednéj jedna :-)


3.srpna 2011
Dravec mi zežrál tu jednu trnku! A ešče nebyla zralá. No totok!


rok 2012
Nejak sem ty zápisy loni jaksik osrál. Tož letos zkusím byť lepčím.


10.března 2013
Venku jarní počasí, sedum nad nulou, tož sem věnovál štyry hodiny opravě oplocení,
bo slézl sněh a u súsedú už ušáci hodovali.


15.března 2013
Venku mínus sedum, sněhu po kolena a netřeba si klekať. Edem si pravím, jak sem býl
minulú týdeň šikovný a oplocení kolevá trnéček sem popravíl.


18.května 2013
Do horního sádku jsem zasadíl pět angreštú...


13.červenca 2013
Do horního sádku jsem umístil dva úly...


rok 2014
Nejak sem ty zápisy zasej jaksik osrál. Provédl sem jakésik prostřhnutí koruny, no chcélo by to vjecéj. A spodnímu a zadnímu sádku sem zebrál oplotění. Pásl sem tam ovce.


z kraja roka 2015
Nejak sem ty zápisy zasej jaksik osrál. Ale na jaře jsem si pozvál odbórníka z dolního konca, totiž mistra zahradnického, pana Vaníčka. Omígali jsme kdejaké větve, prý ,,stříhání na úrodu". A tož kvetly tajak vzteklé. Potem jsem kdysik na koncu května poprvéj stříkál proti Pilatce. A pak celé leto zalévať a zalévať, bo Radegast si asik pravíl, že vodu pošetří na sněh.


konec srpňa 2015
Tož vypadá to dobře. Dozrály dvě Katinky a Jojo. Tož koláčú bylo dosť.


19.září 2015
Tož vypadá to ešče lepší. Zralé trnky sú na všeckých ostatních stromoch. A bo na Mesitu sa nastěhováli jacísik lufťáci, tož pome sbírať do kvasu. A byla to radostná sobota. S maminú a Barunkú sa nasbírala celá dvúsetlitrová bečica. Tož včíl ať to dobře kvasí!