Tož kontaktovať nás možete:

 • emailem: info@wallachian-labs.com
 • klasickú poštú:
      Valašské laboratoře, spol. s r.o.
      č.p. 966
      756 57  Horní Bečva
 • datovú schránkú:
      ivuzugu